Yapp AS og SourceIT har lenge vært søsterselskaper og hatt samme eier. Fra og med 9.3.2015 er selskapene slått sammen og videreført som SourceIT AS. All aktivitet fra de to selskapene vil bli videreført som tidligere og kundene våre vil ikke bli berørt av dette. På lengre sikt vil dette styrke selskapets videre utvikling og posisjon.