Sourceit har hjulpet mange kunder i gang med Pipedrive CRM og har også integrert kundens andre systemer med Pipedrive.
Vi har god erfaring med å få etablert løsningen hos kunder som tidligere ikke har benyttet salgstøtteverktøy (CRM).
Som del av kundens Pipedrive standardlisens er det tilgjengelige integrasjonsverktøy som er raske å løse både komplekse og enkle integrasjoner mellom kundens andre produksjonssystemer og Pipedrive CRM. Sourceit er eksperter på å sette opp slik integrasjon.

Prøv Pipedrive gratis og se flere fordeler på http://app.pipedrive.com