Yapp AS er fusjonert med SourceIT (les Yapp skifter navn til SourceIT).

Ronnie Øymoen er tilsatt som daglig leder i SourceIT og har tiltrådt stillingen 10.3.2015. Ronnie har tross sin relativt unge alder allerede solid erfaring fra utvikling og har jobbet i SourceIT (tidligere Yapp) siden 2012. Vi ønsker Ronnie velkommen som daglig leder i selskapet.

Sigbjørn Tønnesland, som fram til nå har vært daglig leder i SourceIT, vil fortsatt jobbe i selskapet med rådgivning og prosjektledelse.

Tor Åge Fjukstad har også gått sterkere inn i selskapet med ansvar for marked Kristiansand.