Yapp sentral i utvikling av NODEs miljøprogram, EcoTrack.

På bildet over er deler av prosjektgruppa for EcoTracks analyseverktøy.

Foran fra venstre: Nina Fosse (Maersk Drilling Norge), Ann Marchioro (NODE), Cathrine Torjussen Simonsen (Aker Solutions) og Josef Pettersen (NOV). Bak fra venstre: Sigbjørn Tønnesland (YAPP), Ronnie Øymoen (YAPP), Leif Inge Sundtjønn (DnV), Petter Lauvnes (Cameron) og Jan Brataas (OSM).

Ecotrack er et spennende prosjekt som har skapt stort engasjement i NODE-klyngen. Å satse på miljøet er ikke bare en trend, det er en nødvendighet. Verdens ledende bedrifter er miljøbevisste og forventer det samme av sine leverandører.

Ecotrack er et analyseverktøy som utvikles av NODE og som skal både spore og dokumentere miljøbelastningen på bedriftenes produkter, tjenester og prosesser. Sigbjørn Tønnesland og Ronnie Øymoen i Yapp  er sentrale i utvikling av en databasert miljøfotavtrykk verktøy. Via modeller og skisser jobbet vi oss fram til et oppsett som består av spørsmål, målinger og hjelpeverktøy til analyser.

Per i dag er det mer enn 30 personer fra 12 bedrifter som leverer inn timer og kompetanse til dette ecotrack-prosjektet. Prosjektet har et budsjett på 18 millioner kroner, hvorav Innovasjon Norge bidrar med 6,5 millioner.

Se NODE Nyhetsbrev 30.3.2014