I forbindelse med coronautbruddet har det kommet krav om registrering av besøkende på arrangementer. De besøkende skal registreres med navn og telefonnummer og man skal passe på at det ikke er mer enn 200 inne samtidig. Det kan by på en del utfordringer.

Sourceit har utviklet et system som løser disse utfordringene. Ved å ta i bruk vår app kan du ha så mange vakter du ønsker og flere inn- og utganger til ditt arrangement.

Pris: kr 279,- eks mva pr måned.

Systemet fungerer slik for arrangementer:

 • Alle vakter bruker mobil/nettbrett/PC. Internett-tilgang er nødvendig, men utenom dette kan hvilken som helst enhet benyttes.
 • I registreringsbildet er det tre felt: landkode, mobilnr og navn.
 • Kun landkode og mobilnr vises når vakten skal registrere
 • Landkode er ferdig utfylt med +47 (dette kan endres av vakten)
 • Vakten skriver inn mobilnummer på den besøkende
 • Så fort han har skrevet 8 siffer vil nummeret automatisk slås opp for å hente ut navn (bare nummer med +47 blir automatisk slått opp)
 • Navnet vises og når vakten bekrefter navnet med den besøkende så klikker man «Meld inn» og den besøkende er registrert
 • Når en besøkende er registrert nullstilles feltene slik at man er klar til å fylle ut mobilnr igjen
 • Dersom navn ikke kan hentes eller er feil så fyller vakten inn navn manuelt
 • Når en person forlater området trykker vakten på en knapp for å melde ut. Her er det ikke nødvendig å skrive inn hvem som har forlatt området
 • Alle vakter ser et tall øverst i registreringsbildet over hvor mange som er inne samtidig og unngår dermed å slippe inn flere hvis grensen på 200 er nådd

Systemet ble brukt på Villvin Kunsthåndverkmarked og registrerte nærmere 10 000 personer i løpet av tre dager.

Besøksregistrering for serveringssteder/butikker fungerer slik:

 • Gjest scanner QR-kode
 • Taster inn telefonnummer
 • Navn slås opp automatisk
 • Hvis navn blir funnet blir gjesten automatisk registrert
 • Hvis ikke navn blir funnet kan gjesten skrive inn navn selv
 • Neste gang gjesten scanner vil navn og nummer være ferdig utfylt

Prøv selv her:

Folkehelseinstituttet har lagt ut råd og informasjon på sin hjemmeside: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Ta kontakt på post@sourceit.no for å bestille systemet for ditt arrangement/serveringssted/butikk.