ASVL – medlemstilbud Personlig CV veileder

Web-basert CV med godt design og god kvalitet

Personlig CV er et web-basert verktøy som hjelper jobbsøkere å lage gode cv-er, å bruke tid på innholdet i cv-en og skape en optimal cv. Kandidaten kan velge og tilpasse utssende/design når innholdet er lagt inn.
CV-dialogen mellom jobbsøker og veileder blir enklere og de jobber smartere sammen. Dette gjør at man kan fokusere på innhold i CV-ene. Layout og tilpasninger skjer når kandidaten velger å laste ned CV-en i pdf-format.

Personlig CV selges som en selvstendig tjeneste direkte til jobbsøkere. Se personligcv.no for mer informasjon. Vi har flere tusen enkeltbrukere av løsningen.

 

Løsningen baseres på at kandidaten eier sine egne data og godkjenner tilgang til sine data til veileder.

Forenkler veiledningsarbeidet med CV

Når en kandidat er klar til å be om gjennomgang av sin CV, velger hun “Be om gjennomgang”. Veiledere vil da få en e-post fra systemet og kan veilede på enkeltpunkter i CV-en eller hele CV-en.

Oversikt og tilgang til kandiatenes CV og søknadsbrev

Veileder har hele tiden oversikt over kandidatenes arbeid og framgang med CV-en. Oversikten viser når kandidaten sist har endret på CV-en samt om hun har noen spørsmål til veileder.

Oversiktsbilde over kandidater

Ved å trykke på navnet til kandidaten vil veileder få mulighet til å kommentere på cv-en til kandidaten. Det gjøres ved at veileder går inn på det punktet som skal kommenteres og trykker på en snakkeboble-ikon og skriver så inn en kommentar til det gjeldende punktet.
Kandidat vil neste gang hun logger på få markert nye kommentarer fra veileder samt få mulighet til å velge denne og skrive melding til bake til veileder.

Skal du matche kandidat og jobb?

Veileder har mulighet til å fritekstsøke i cv-er som er tilknyttet den organisasjonen hun jobber i. Ved å skrive inn søkeord vil kandidater dukke opp med ulike treff i forhold til søkeordet. I eksempelet under ser vi at Ola Nordmann får bedre score da “skogsdrift” forekommer flere ganger i hans CV enn hos Kari Nordmann. Veileder trykker på navnet på kandidaten for å få se hele cv-en til kandidaten. Veileder kan også laste ned cv-en som pdf for å behandle den videre.

Tilbud til ASVL-medlemmer

Flere ASVL-medlemmer har allerede benyttet seg av tilbudet!

Pris per måned eks mva:

  • for kandidat: kr 6.60 pr mnd
  • for veileder: kr 82,50 pr mnd

For 15 kandidater og 2 veiledere blir dette en månedspris på kr 264 kr + mva!

Kontakt oss for ASVL-tilbud eller demo om løsningen:

E-post: post@sourceit.no

Mobil: 951 95 701 (Sigbjørn Tønnesland)